X
SC Macey van het Aartsparadijs
sealtabbypoint
IC Ikarus of Charusheela
chocolatepoint
Macey is zaterdag 11 april bevallen van 1 kitten.
1 katertje sealtabbypoint (Uno van het Aartsparadijs.)
Uno 1 week.
Uno 2 weken.
Uno bijna 4 weken.
Uno ruim 5 weken.